Политика за поверителност

С настоящата Политика за поверителност ние се стремим да обясним каква информация и с каква цел събираме за вас при посещение и използване на уебсайта kazinaonline.com („Уебсайт/и“) и всички услуги, представени и/или предоставени на/чрез/във връзка с него, включително маркетингови, информационни кампании, продажби, акции и други събития (общо „Услуги“), как използваме и защитаваме тази информация и какви права имате по отношение на такава обработка на вашите лични данни.

Ако имате въпроси или забележки относно настоящата Политика за поверителност или нашите практики по обработка на вашите данни, можете да се свържете с нас на посочените контактни данни по-долу. Ако има условия в тази Политика за поверителност, с които не сте съгласни, ви молим да прекратите посещението и използването на Уебсайта и Услугите.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обработката на лични данни на уебсайта се извършва от неговия оператор.

Ние управляваме уебсайта и по този начин сме администратори на лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност и съответното законодателство.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме само следните категории лични данни в зависимост от целта, за която ги обработваме:

 • Доброволно предоставените от вас контактни данни, като име, електронна поща и телефонен номер при контакт с нас;
 • Ако използвате предоставените от нас функции за достъп до социални мрежи и медии чрез уебсайта – данни от регистрираните ви профили, като име и електронна поща, в съответствие с настройките на вашия профил в съответната платформа;
 • Ако сте се абонирали или сте дали съгласието си да получавате информационни съобщения от нас – електронна поща;
 • Данни за идентификация (IP адрес, версия на браузъра, операционна система), които събираме с помощта на бисквитки, за да осигурим функционалността на уебсайта и да подобрим потребителския опит.

Освен това, ние използваме бисквитки и подобни инструменти, които ни предоставят данни за вашето поведение в мрежата. Повече информация за тези инструменти, данните, събирани от тях и вашите възможности във връзка с тяхната обработка може да научите в раздела „Бисквитки“ по-долу в настоящата Политика за поверителност.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Използваме предоставените от вас или събрани по друг начин лични данни в съответствие с настоящата Политика за поверителност за следните цели:

 • Забезпечаване на непрекъснатата и безупречната работа на уебсайта;
 • Провеждане на статистически анализ за посещаемостта и използването на уебсайта;
 • Подобряване на потребителския опит и полезността на услугите на уебсайта;
 • При необходимост предоставяне на достъп до нашите профили в социални мрежи и медии;
 • При необходимост изпращане на информационни бюлетини и други интересни предложения, ако сте се абонирали за тях.

4. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

4.1. При свързване с нас по телефон или имейл, контактните данни, които споделяте с нас при установяване на контакт, ще бъдат съхранявани за целите на обработка на вашето запитване и последващи въпроси. Ако вашето запитване е свързано с изпълнението на договор с нас или с преддоговорни отношения, обработката на такива данни се основава на тези договорни/преддоговорни отношения. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия законен интерес за ефективно обслужване на запитвания до нас или на вашето съгласие, ако е необходимо.

4.2. Данните, които събираме чрез бисквитки, се обработват предимно на основание на нашия законен интерес да спомагаме за правилното функциониране на уебсайта. В случай че бисквитките се използват за цели, различни от осигуряване на функционалността на уебсайта, ще бъдете ясно приканени да дадете своето съгласие за използването на съответните бисквитки и обработването на информацията, която получаваме чрез тях. Имате право да откажете съгласието си за достъп до вашите лични данни чрез бисквитки, различни от т.нар. „необходими бисквитки“, както са описани по-долу в настоящата Политика за поверителност; обаче отказът да дадете съгласие за прилагане на някои видове бисквитки може да доведе до загуба и/или недостъпност на някои функции на уебсайта, осъществявани чрез съответните бисквитки.

4.3. Данните, които събираме и споделяме чрез услуги и инструменти на трети страни, се обработват или на основание на нашия законен интерес да направим уебсайта по-привлекателен за посетители и потенциални потребители, или на вашето явно предварително съгласие. Различните случаи са описани по-долу в настоящата Политика за поверителност.

4.4. Данните, които събираме, за да ви изпращаме бюлетини и интересни предложения, ако е приложимо, се обработват на основание на вашето явно предварително съгласие. Можете да научите повече за възможностите си по отношение на обработката на данни за тези цели в съответните раздели на настоящата Политика за поверителност по-долу.

4.5. Допълнително, можем да обработваме и съхраняваме вашите лични данни, за да защитим нашите законни интереси от изпълнението на нашите административни и/или договорни задъ

5. ЗАПАЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние защитаваме и съхраняваме вашите лични данни по сигурен начин. За повече информация вижте раздела „Защита на вашите лични данни“.

5.1. Освен ако в тази Политика за поверителност не е определен специфичен срок за съхранение, ще запазваме вашите лични данни до постигане на целта, за която се обработват тези данни.

5.2. Ако обработваме вашите лични данни с цел изпълнение на административни задължения, като например данъчни, счетоводни, статистически цели, ще запазваме вашите лични данни до изтичане на нормативно определените периоди за съхранение.

5.3. Ако отправите основателно искане за изтриване на вашите данни или оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни, вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законови основания за съхранение на вашите данни (например периоди на съхранение за търговски или данъчни цели, давностни срокове); в последния случай изтриването се извършва след отпадане на съответното основание за съхранение.

6. ВАШИТЕ ПРАВА

Като субект на обработвани от нас лични данни имате следните права:

 • Право на достъп – имате право на достъп до информация за категориите обработвани лични данни, техния източник, получатели на вашите лични данни, целите на обработването и друга, свързана с обработването информация, когато е приложимо. Такава информация по принцип се предоставя безплатно, като имаме право да наложим разумна административна такса при поискване на допълнителни копия;
 • Право на коригиране – имате право да поискате от нас да коригираме неточна или допълним непълна информация за вас;
 • Право „да бъдеш забравен“ – имате право, при определени условия, да поискате от нас да изтрием вашите лични данни;
 • Право на ограничаване на обработването – имате право, при определени условия, да поискате ограничаване обработването на вашите лични данни;
 • Право на възражение срещу обработването – имате право, при определени условия, да възразите срещу обработването на вашите лични данни от нас;
 • Право на преносимост – имате право, при определени условия, да поискате от нас да прехвърлим обработваните от нас вашите лични данни на друга организация или директно на вас;
 • Право на жалба – имате право да подадете жалба до надзорен орган, включително в държавата на вашето обичайно местоживеене, на вашето месторабота или на мястото на предполагаемото нарушение. Това право съществува без да се засягат други административни или съдебни средства за защита. Можете да намерите информацията за контакт с надзорния орган, компетентен за нашите дейности по обработване на лични данни, в съответния раздел в тази Политика за поверителност по-долу.

Ако желаете да упражните някое от изброените права, моля да се свържете с нас по имейл. Ние ще отговорим на такова искане в едномесечен срок.

7. МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ

Запазваме си правото да въвеждаме възможност за изпращане на актуална информация за Сайта и предлаганите Услуги, които смятаме, че могат да Ви допаднат.

АКО СТЕ ДАЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТАКИВА МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ, МОЖЕТЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКЪВ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ. ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ТОВА ПРАВО НИЕ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ.

За да възразите срещу обработване на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг, можете да последвате предоставения за целта линк в съответното маркетингово съобщение или да ни пишете имейл.

8. БИСКВИТКИ

„Бисквитките“ са текстови файлове, запаметявани на Вашето устройство, с цел събиране на информация за потребителското Ви поведение. Когато посещавате Сайта, ние автоматично събираме информация от Вас чрез бисквитки или подобна технология.

8.1. Ние използваме бисквитки, за да персонализираме работата на Платформата и да анализираме потребителското поведение при използването й. Също така, ние можем да използваме бисквитки за маркетингови цели и за предоставяне на определени функционалности (като инструменти за социални медии). Информацията, събрана чрез бисквитки, може да бъде споделена с нашите партньори от социални мрежи и медии, рекламата и анализа на данни, както е описано по-долу в тази Политика за поверителност.

8.2. Въз основа на законните ни интереси за подобряване функционалността и потребителския опит от посещаване и използване на Сайта ние имаме право да използваме бисквитки, които са необходими за оперирането му. Други видове бисквитки могат да бъдат прилагани само с Вашето съгласие. Когато посещавате Сайта за първи път, ще бъдете поканени да изберете бисквитките, на които искате да позволите достъп до Вашето устройство. Ако промените решението си по-късно, можете да промените настройките на бисквитките или да оттеглите съгласието за използването на други, освен необходимите, бисквитки според вида на браузъра си, както следва:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-10

Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

iOS: https://support.apple.com/en-gb/

За да улесним вземането на информирано решение относно това, кои бисквитки да разрешите на вашето устройство, а на кои да не предоставяте достъп до вашето устройство, предоставяме списък на видовете бисквитки, които Сайтът използва при посещение и използване:

 • Необходими бисквитки – осигуряват функционирането на Сайта, който не може да работи правилно без тях. Тези бисквитки ни позволяват да определим дали сте приели бисквитките, използвани на Сайта, и да показваме/скриваме съобщението за съгласие за бисквитки (Accept Cookies); да ви насочим към началната страница на Сайта (ScrollTo Cookies); да установим дали посещението на Сайта е законно, включително дали отговаря на нашите Общи условия, или е злоупотреба (_grecaptcha Cookies).
 • Бисквитки за предпочитания – помагат на Сайта да запомни избраните от вас предпочитания и да подобри вашия потребителски опит, като ни предоставят информация за грешки при използването на Сайта (User Cookies).
 • Статистически бисквитки – позволяват ни да проследим вашето поведение на Сайта и анонимно да споделяме събраната информация с услуги/инструменти на трети страни (Google Analytics), които използваме за аналитични цели, за да подобрим функционалността на Сайта.
 • Маркетингови бисквитки – позволяват ни да проследим вашата активност при посещение на предоставени на Сайта линкове към други уебсайтове (Affiliate Cookies); също така ни позволяват да проведем маркетингов анализ (Google Tag Manager); Бисквитки за социални медии.

9. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Понякога, за да осигурим достъп и пълна функционалност на Уебсайта и/или за да изпълним договорни задължения към вас и произтичащи от това или от приложимото законодателство наши административни отговорности, можем да споделим вашата лична информация с външни доставчици на услуги.

Изискваме от всички доставчици на услуги, с които споделяме вашите данни, да спазват сигурността на вашите лични данни и да ги третират в съответствие с приложимите нормативни актове. Не разрешаваме никой от нашите доставчици на услуги да използва вашите лични данни за свои собствени цели и им разрешаваме да обработват вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

Използваме услуги на хостинг за опериране на Уебсайта. Личните данни, събирани през Уебсайта, се съхраняват на сървърите на нашия доставчик на хостинг услуги, с когото имаме сключено споразумение, гарантиращо сигурността на данните ви при обработването им за целите на външния хостинг.

Използваме инструменти за анализ на потребителско поведение на база на нашия законен интерес за анонимизиран анализ на поведението на посетители и потребители на Уебсайта, за да оптимизираме функционалността му и неговото рекламиране. Операторите на тези инструменти събират информация за вас, като местоположение и потребителско поведение. Ако за целта е било изискано съответно съгласие (например съгласие за съхраняване на бисквитки), то обработването на събирани по този начин данни се извършва на база на това съгласие, което може да бъде оттеглено по всяко време.

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с вас договори, ако е приложимо, или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от вас лични данни на нашите партньори (напр. счетоводство) или пред компетентни органи.

10. ВРЪЗКИ СЪС СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Можем да внедрим социални мрежи и медии на уебсайта с цел да осигурим директна връзка със сървъра на оператора на съответната социална мрежа или медия. Можете да разпознаете плъгините по логото на съответната социална мрежа. Като натиснете бутона с логото на съответната социална мрежа, Вие се съгласявате със създаването на директна връзка със сървъра на оператора на тази социална мрежа, където операторът получава информация за вашето посещение на уебсайта. Ако сте влезли в профила си в съответната социална мрежа, операторът й може да свърже вашето посещение на уебсайта с вашия профил в социалната мрежа. Моля, имайте предвид, че като оператор на уебсайта ние не получаваме информация за данните, предоставени на социалните мрежи и медии, и за тяхното използване. За тази информация може да се запознаете от политиката за поверителност на съответната социална мрежа или медия.

11.0ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние редовно преглеждаме и прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита и сигурност на всички видове данни, които ни предоставяте.

С цел сигурност и защита на предаването на поверително съдържание уебсайтът използва SSL-криптиране. Можете да разпознаете криптираната връзка по промяната на адресния ред от „http://“ на „https://“ и по наличието на символа за заключване. Когато SSL-криптирането е активирано, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Освен това ограничаваме достъпа до вашите лични данни само до служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимен интерес и право да ги достъпват. Те ще обработват вашите лични данни само по нашите инструкции и са ангажирани със задължение за поверителност.

Имаме процедури за управление на всички предполагаеми нарушения на сигурността на личните данни и ще ви уведомим за такива нарушения, когато сме законно задължени да го направим.

12. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ЗА НАДЗОР

Компетентният орган за надзор на дейностите по обработка на лични данни, извършвани от нас във връзка с управлението на уебсайта, е Комисията за защита на личните данни:

Бул. Проф. Цветан Лазаров 2 1592 София, България Тел. +359 2 915 3555 Факс +359 2 915 3525 имейл: kzld@cpdp.bg интернет-страница: http://www.cpdp.bg/

13. ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Запазваме си правото да правим промени или модификации на тази Политика за поверителност по всяко време. Такива актуализации могат да бъдат необходими за спазване на нашите регулаторни задължения в областта на защитата на данните или във връзка с промени в приложимото законодателство. Можете да се запознаете с нашата актуална Политика за поверителност по всяко време на тази страница.

14. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Този уебсайт може да съдържа връзки (линкове) към други уебсайтове, включително социални медии и мрежи. Нашата политика за поверителност се отнася само за нашия уебсайт. Ако решите да последвате линк към друг уебсайт, моля, имайте предвид, че нашата политика за поверителност не важи за ваш